INFORMAŢII PUBLICE

Legislaţie
Bugetul local
Darea de seamă contabilă
- Transparenta venituri salariale : 2018
- Declaraţii de avere :     2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
- Declaraţii de interese : 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
Rapoarte anuale privind accesul la informatii publice 
Inventarul domeniului public al comunei
- Regulament de organizare a serviciului de salubrizare - 2013
ADI Aqua Invest
Planul de analiza si acoperire a riscurilor - 2016
Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca - 01.10.2015

Ultima actualizare
22.10.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro