TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2018
Hotărâri ale consiliului local 2015 - 2017
Hotărâri ale consiliului local 2012 - 2014
Dispoziţii ale primarului 
Informare - transparenta veniturilor salariale - 30.09.2017
Achizitii publice

- Proiecte de hotărâri ale consiliului local        
        - Proiect de hotarare - rectificare buget local 2017 - 02.11.2017
        - Proiect de hotarare - taxe si impozite 2018 - 02.11.2017
        - Raport de specialitate - Proiect de hotarare rectificare buget local 2016 - 09.03.2016

- Şedinţe publice
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 

Procese verbale ale sedinţelor consiliului local
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională

- Proiectul bugetului local pentru anul : 2017  2012   2011      

Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
Programul de investiţii publice al comunei 
Planul de acţiuni şi lucrări de interes local
Programul de acţiuni : 2013     
Ultima actualizare
21.11.2018
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro